Løftetårn til DSV

Løftetårn til DSV

Vi har lavet en vareelevator til DSV's logistiklager i Hedehusene. Vareelevatoren er unik på den måde, at den er opbygget af et løftetårn i stedet ...

Læs mere
Bilelevator til Aros Åpark

Bilelevator til Aros Åpark

Vi har lavet en bilelevator til Aros Åpark i Aarhus. Aros Åpark er et terrassehus i 6 etager centralt i Aarhus ned til Århus Å. Bilelevatoren komme...

Læs mere
Bilelevator til p-hus

Bilheis til parkeringsplass

En bilheis kan brukes som transport for biler for f.eks. parkeringsplasser hvor det ikke er mye plass. I mange større byer er etablering av et viss...

Læs mere
Vareelevator til Den Gamle By

Vareheis til Gamlebyen

Vi har levert en vareheis til Den Gamle By i Aarhus, som måtte passe inn i 1970-tallsdistriktet. Vareheisens moderne teknologi er skjult, slik at h...

Læs mere
Varelevator til A. P. Botved

Vareheis for A. P. Botved

Vi har levert vareheis til bedriften Botved i Herlev, som skal brukes til å frakte varer fra gateplan og opp til nivået der kjøkkenet ligger.

Læs mere