Sikkerhetsutstyr

Sikkerhetskantliste

Under ytterkanten av plattformen monterer vi en sikkerhetskantliste som umiddelbart stopper senkebevegelsen hvis den aktiveres. På denne måten sørger sikkerhetskantelisten for at det ikke oppstår uhell med fastkjøring ved bruk av løftebord.

Sikkerhetsbarriere

Det er forbudt å oppholde seg under plattformen med mindre løftebordet er mekanisk låst. Våre løftebord er alle utstyrt med sikkerhetssperrer som kan holde bordet i servicehøyde, slik at service og reparasjoner kan utføres trygt under plattformen.

Magnetventil

JEMA LIFT løftebord er montert med en magnetventil direkte på sylinderen. Magnetventilen blokkerer oljen, noe som gjør at plattformen ikke senkes ved brudd i hydraulikksystemet. 

Slangebruddventil

På JEMA LIFT løftebord er det slangeventil som sørger for at dersom det oppstår et slangebrudd så senkes løftebordet i lav hastighet. 

Låsepal for blokkering

Låsepalen sørger for at heisen holder seg på plass.

Lovgivning og merking

CE-merke

Alle JEMA LIFT løftebord er merket med CE-merker, og vi sender en CE-erklæring sammen med manualen.

EN 1570

Alle JEMA LIFT løfteborde er utformet i henhold til EN 1570, som er reglene som gjelder for løftebord for varer med og uten operatør.

ABEK 461

Den danske arbeidstilsynet utstedte 30. juni 2016 ny lovgivning om heiser, nemlig ABEK 461. JEMA LIFT produserer løftebord som overholder disse lovene.