Bilheis til Aros Åpark

Vi har installert en bilheis for Aros Åpark i Aarhus. Aros Åpark er en terrasseblokk med 6 etasjer sentralt plassert i Aarhus, langs Århus Å. Bilheisen vil transportere biler fra gateplan til parkeringskjelleren.

En bilheis er en smart løsning for parkeringshus der det er begrenset med plass. I mange større byer er det et krav om å etablere et visst antall parkeringsplasser når det bygges nye leilighetsbygninger. Tradisjonelt brukes en rampe for å transportere biler mellom etasjene, men en slik løsning tar opp mye plass - verdifull plass tatt i betraktning kvadratmeterprisen i storbyen. En bilheis tar opp minimalt med plass og er derfor en god løsning for transport av biler mellom etasjene i et parkeringshus.