Gruve

Når du installerer et løftebord som skal brukes til for eksempel en produktløft, bilheis eller løfteplattform, må det etableres en grop i de fleste tilfeller. Bildet viser en grop for at et løftebord skal brukes i en bilheis.

Det er viktig at gropen oppfyller målene som er spesifisert på skrekken. Hvis ikke, kan det være umulig å installere løftebordet. I tillegg er det viktig at gropen er helt jevn, ren og at eventuelle skjerming og midlertidige trapper fjernes.

En grop må være helt jevn, eventuelle bulker og ujevnheter må slipes bort. Dette gjøres for at løftebordet skal plasseres riktig og stabilt.

En grop må være helt ren, planlegge, og den må gjøres basert på mål angitt på skrekken. På den måten kan vi installere løftebordet ditt slik at du får den aller beste og sikreste løsningen.

Når en grop er godkjent, kan vi begynne monteringen av løftebordet. Hvis vi ikke godkjenner, må du rette opp feilene på gropen før vi kan begynne å montere. Hvis vi dukker opp for å montere et løftebord og gropen ikke er klar som avtalt, vil du bli fakturert for den ekstra arbeidstiden for arbeidskraft og kran.