Jema løftebord

Hva er et løftebord?

Hydrauliske løftebord brukes til å løfte materiale opp til en passende høyde på en arbeidsprosess. De kan være faste eller transportable. Den ladede beveger seg vanligvis hydraulisk enten direkte av en eller flere hydrauliske frimerker eller indirekte gjennom saks. En annen måte å bruke et løftebord er faste løfteplattformer eller heiser der løftebordet løfter materiale eller personer fra et nivå til et annet.

I tillegg kan løftetabeller brukes i arbeidsplassens interiørdesign, slik at de ansattes arbeidsmiljø er optimalisert

Løftbord brukes også i en stor stil med bilforhandlere, der løftebordet løfter biler fra stuenivå til første etasje, akkurat som løftebordet også kan håndtere oppgaven med å løfte en pall med papir fra fortauet opp til utskriften i første etasje. Automatiske parkeringshus der bilene automatisk plasseres for kunder er også mulig ved hjelp av f.eks. Alternativet med løftebordet.

Løftetabeller må overholde bestemmelsene i arbeidslovgivningen for arbeidshelse og sikkerhet for tekniske hjelpemidler. Alle JEMA løfteløftbord gjør dette.

 

Hvordan opprettholde et løftebord?

Løftetabeller må inspiseres og vedlikeholdes slik at det alltid er i riktig tilstand. JEMA Lifts instruksjoner må følges (leveres sammen med løftebordet - og kan fordelaktig lagres i nærheten av løftebordet slik at det er lett tilgjengelig for brukeren).

For å løfte bord som kjøres mekanisk, må minst hver 12. måned av leverandøren eller annen ekspert utføres. Jema Lift tilbyr selvfølgelig å fullføre de lovbestemte inspeksjonene for deg.

Brukeren av et løftebord må sjekke hver dag før den påførte at tabellens sikkerhetsfunksjoner er i orden og at det ikke er noen synlige mangler.

Under vedlikehold, reparasjon eller rengjøring under det løftede bordet, må bordet opprettholdes sikkert i løfteposisjonen med en riktig låseenhet. Det må skilles.

Et løftebord kan ordnes slik at bordet kan brettes opp for å lette vedlikehold og tilsyn. Et slikt klappetabell må opprettholdes sikkert i sin åpne stilling.

 

Hva skal jeg tenke på før du bestiller et løftebord?

Før du velger løftebordet, er det lurt å lese instruksjonene her:

Løftetabeller må være ordnet slik at de kan brukes, settes og vedlikeholdes slik at brukeren eller andre ikke blir utsatt for fare. Løftetabellen må være utstyrt med instruksjoner for bruk og tydelig merket med leverandørinformasjon. Om nødvendig må informasjon fra bruksanvisningen spesifiseres på løftebordet.

Driftsorganene må fungere slik at bevegelsen umiddelbart stopper når driftsorganet slippes (Dead Man's -knappen).

Tjenestekropper må være plassert eller designet slik at utilsiktet innvirkning forhindres. For eksempel må trykknapper bli forsinket eller utstyrt med en krage. Pedaler må ha dekke.

Funksjonen til driftsorganene må indikeres med lett forståelige symboler eller tekst på dansk.

Faste monterte løftebord må være utstyrt med ett eller flere nødstopp som stopper alle funksjoner.

Et nødstopp må være synlig og lett tilgjengelig for drift og ordnet slik at løftebordet ikke kan startes før nødstoppet blir tilbakestilt.

Transportable løftebord med hjul må ha en brems eller annen blokkeringsenhet for hjulene.

Et transportabelt løftebord for horisontal transport av varer må være utstyrt med et fast håndtak eller henger ca. 1 m over gulvet og med en gratis avstand til den hevede bordkanten på minst 100 mm.

Bremse- eller blokkeringsenhet for hjulene må kunne betjenes av operatøren i stående stilling.

Kantene på bordet og understellet skal males med svartgul eller rødhvite advarselsstriper.

Klemfare mellom saksarmene må forhindres som følger:

Avstanden fra kanten av bordet og den nederste rammen og inn i saksarmene må være minst 50 mm. Avstanden mellom de enkelte armene må være minst 30 mm.

Klemfare under bunnen av bordet må forhindres som følger: 

Enten må det være en følelseliste som stopper bevegelsen ved berøringen før følelseslisten har nådd sin endeposisjon, eller det må alltid være en gratis avstand under kanten av bordet på minst 120 mm. Løftetabellen Må være tydelig merket med den største tillatte belastningen i kg.

 

Hvordan brukes et løftebord ordentlig?

Bruken av løftebord må gjøres på en riktig måte og under hensyntagen til hva det aktuelle løftebordet er ment.

Under bruken må løftebordet stå på horisontalt, fast og bærekraftig underlag. Hvis den er fast, bør den strammes tett til underlaget. Hvis det er utstyrt med hjul, må de avbrytes eller på annen måte blokkeres.

Varer må plasseres ordentlig på bordet slik at den ikke kan velte eller falle ned, og den største tillatte belastningen må ikke overskrides. Denne belastningen kan spesifiseres som SWL (sikker arbeidsbelastning) eller WLL (arbeidsbelastningsgrense).

Horisontal transport av varer på løftebord kan bare gjøres med et fullstendig senket bord.

Under horisontal transport skal boet ikke stikke ut utenfor kantene på bordet.

Sikringsdeler og annet verneutstyr må ikke fjernes under bruk.

Når det laste. Hvis dette ikke kan oppfylles, må arbeidsområdet for løftebordet blokkeres av, eller klemfare må motvirkes på en annen like sikker måte.

Et verktøy må tas ut av bruk på en riktig måte i henhold til forholdene så snart verktøyet er funnet eller skade som kan forårsake ulykke eller helsefare. Det samme gjelder når det oppstår omstendigheter som kan bety at underlaget i verktøyets arbeidsområde ikke er fast og bærekraftig, eller at drifts-, overvåkings- eller kontrollorganene som verktøyet til verktøyet ikke fungerer som ment.

Sikkerhet:

I enhver levering (salg, utleie og lån), må skriftlige instruksjoner inkluderes i dansk ved drift, bruk og vedlikehold. Instruksjonene for bruk må blant annet oppgi hvordan løftebordet drives på en trygt forsvarlig måte, inkludert i forbindelse med det generelle vedlikeholdet, oppsettet og demontering. Instruksjonene for bruk må inneholde foreskrevet, forventet bruk av løftebordet så vel som unormale, men forutsigbare bruksområder og bruk av situasjoner. Hvis det er noen metoder for bruk mot frarådet, må disse spesifiseres.

Instruksjonene for bruk må alltid lagres på eller ved løftebordet. Hvis bruksanvisningen ikke er lagret på løftebordet, må det oppgis hvor instruksjonene for bruk er lagret.

 

Hva som menes med min. høyde?

Minimumshøyde er løftebordets bygde høyde. Så høyden fra bunn til topp når bordet er i laveste posisjon.

                                     

Hva betyr fottur?

Fotturer er den totale bevegelsen av løftebordet. Dermed den mulige høydeforskjellen fra lavest til høyeste posisjon.

       

Hva er jevnt fordelt belastning?

Løftekapasiteten til et løftebord er basert på distribuert belastning over hele benkeplaten. Hvis det er punkbelastning enten sider eller lengdegrader, vil løftebordets løftekapasitet være lavere. Som regel klarer et løftebord på 50% belastning over halvparten av bordplaten i lengderetningen, mens den klarer 1/3 del over halvparten av halvparten. Løftekapasiteten til et løftebord må aldri overskrides.

 

Kan jeg få løftebordet til å heve raskere?

Ja. Men det krever vanligvis en større hydraulisk pumpe og motor. Jo større pumpe og motor, jo større er strømmen av hydraulikken og derved høyere øke hastigheten. Med hastigheter over 0,1 meter per For det andre bør en eller annen form for variabel pumpe vanligvis brukes.

 

Gjør Jema Lift spesielle løfter?

Ja. Jema Lift kan levere et løftebord for enhver oppgave. Spesielle tabeller er vanligvis bygget ut av moduler fra standardtabeller, men vi lager også mange løftebord som er bygget 100% i henhold til kundens behov. Vi er flinke til kunde -spesifikke løsninger, og det er slett ikke så dyrt som du kanskje tror.

 

Hva er et dobbelt horisontalt skaftløftbord?

Svært lange løftebord med relativt lav løftehøyde er vanligvis bygget av flere saks etter hverandre. Saksen er mekanisk synkronisert og løfter dermed helt like og stabile i alle høyder.

 

Kan løftebordet mitt fortsette å stå utendørs?

Ja. Som utgangspunkt er våre lakkerte overflater sterke og høye kvalitet, men for den beste finishen og holdbarheten anbefaler vi en galvanisert løsning.

 

Kan et løftebord bygges inn i et helautomatisk system?

Ja. Løftetabellene våre brukes i alle bransjer og også ofte i helautomatiske systemer. Vår standardkontroll er utarbeidet med innganger fra PLC, så det er veldig enkelt å integrere et løftebord i et annet system.

 

Hvor stabilt er et løftebord?

Et JEMA -løftebord er laget av armer av profilstål og med hydraulikk av høy kvalitet. Løftetabellen er dermed virkelig stabil. Imidlertid, ved full belastning sammenlignet med ingen belastning, bør du forvente at løftebordet gir opp litt. Dette er vanligvis omtrent 1-2 cm.

 

Hva er tjenestestyrene?

Løftetabeller dekkes av reglene for lovfestet inspeksjon (at instruksjon nr. 2.3.0.2 i mai 1996 og mer). Normale løftebord må ha utført service og kontrollinspeksjon hver 12. måned. Varer og personellheiser må ha det gjort flere ganger per dag. år. Jema Lift har en serviceavdeling og tilbyr denne tjenesten i hele landet.