Løfteplattform for røntgen og skanning, Regionsykehuset Randers

Kunde: Røntgen og Skanning, Regionsykehuset Randers Kapasitet: 200 kg Lengde: 1100 mm Bredde: 1000 mm Vandring: 400 mm Løftetid: ca 25 sek Omsettelig beskyttelse: Ø25 mm helsveiset ved fotflens. Rustfri versjon. 450 mm lang
Røntgen og Skanning, Regionshospital Randers bruker vårt løftebord for å løfte pasienter til riktig høyde. Tidligere måtte pasientene stå på en krakk for å komme i riktig høyde. Det var risikabelt, siden mange pasienter er eldre borgere med vanskeligheter med å gå og stå. Løftebordet er helt flatt med gulvet i lukket stilling. Av hygienehensyn er hele saksen skjermet med en belg. Løsningen er levert til flere danske sykehus.